Actievoorwaarden

 • De gespaarde punten vervallen per 31 december 2018. Dit is tevens de uiterste besteldatum. Bestellingen na deze datum worden niet gehonoreerd.
 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ”Solar familie actie” (verder te noemen: “ACTIE”) van Solar.
 • Van 1 september tot en met 16 november 2018 verdien je voor elke € 1000,- meer omzet in reguliere artikelen t.o.v. dezelfde periode vorig jaar één punt.
 • Bij elke € 1000,- meer omzet in Solar Plus en Thermrad verdien je dubbele punten.
 • Voor artikelen in de verkoop conditiegroepen eindigend op de nummers CDG xxx950 t/m xxx959 (ketels en warmtepompen) en CDG 832901 (PV-panelen) geldt een andere telling: elke € 4000 levert 1 punt op.
 • LET OP: meting op meer omzet en uitkering van punten vindt plaats in drie categorieën: [1] meer omzet op reguliere omzet (excl. Solar Plus  en excl. bovenstaande conditiegroepen), [2] meer omzet Solar Plus en [3] meer omzet op de conditiegroepen CDG xxx950 t/m xxx959 (ketels en warmtepompen) en CDG 832901 (PV-panelen). Punten worden niet over deze categorieën gemiddeld.
 • Om in aanmerking te komen voor de punten dien je je te registreren voor de actie op de speciale actiewebsite: www.solarfamilieactie.nl.
 • De deelnemers aan de Solar F1 Incentive 2018 zijn uitgesloten van deelname.
 • Per bedrijf is één aanmelding mogelijk.
 • Wijzigingen in organisatienaam of een doorstart van je activiteiten worden niet gezien als aanmelding voor een nieuw bedrijf. Net als bij andere deelnemers wordt je omzet gemeten over de periode 1 september tot en met 16 november 2018 en afgezet tegen je omzet t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.
 • Omzet en punten worden enkel gemeten en toegekend op gefactureerde omzet tijdens de actie periode.
 • De te bestellen Efteling tickets zijn geldig voor de Winter Efteling en hierdoor beperkt geldig: de Winter Efteling is van 12 november 2018 tot 31 januari 2019. Let hierop bij het bestellen en plannen van je Efteling bezoek.
 • Na aanmelding informeren wij je over je omzet in de periode 1 september t/m 15 november 2018 waarbij de omzet in de uitgesloten artikelen niet is meegeteld.
 • Gedurende de actie zullen wij je regelmatig informeren over je gerealiseerde omzet en het aantal verdiende punten.
 • Medio november informeren wij je over het totaal aantal verdiende punten en word je uitgenodigd om je cadeau(s) te bestellen.
 • Indien je bestelt in de periode 21 tot en met 28 november, ontvang je de cadeaus voor de Kerstdagen, op basis van beschikbaarheid.
 • Voor alle bestellingen na 28 november 2018 kunnen we oplevering voor de Kerstdagen niet garanderen.
 • Indien artikelen geretourneerd worden, zal dit in mindering gebracht worden op de gehaalde meer omzet. Reeds bestelde of uitgeleverde (online) spellen, gameboxen, online tegoed of tickets voor de Winter Efteling op basis van de onjuist verkregen punten zullen in rekening worden gebracht, inclusief handling en portokosten.
 • Projecten, projectmatige afnemers en special accounts zijn uitgesloten van deelname.
 • Prijzen kunnen niet geruild worden, niet in contanten uitbetaald worden en zijn niet overdraagbaar.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Solar en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van deze actie betrokken is.
 • Deelnemer aan de Actie is een ieder die geregistreerd is, een Solar klantnummer heeft en de leeftijd heeft van minimaal 16 jaar.
 • Door deelname aan de Actie stem je ermee in dat je kunt worden vermeld in de uitingen van Solar met naam en foto.
 • Solar en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.
 • Voor vragen of klachten over de actie of de voorwaarden, kun je een mail sturen aan de marketingafdeling van Solar: [email protected]
 • Solar is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen.
 • De door Solar vastgestelde uitslag is definitief.
 • Over de uitslag en de voorwaarden van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Druk-, spel-, zet- of andere gelijkwaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook.
 • Solar heeft toestemming om beeld en naamsvermelding te gebruiken (bijvoorbeeld voor Social Media).
 • Door je registratie voor deelname op de actiewebsite verklaar je bekend te zijn met deze actievoorwaarden.

© Copyright – SOLAR